Företagspresentation

Holmströms Rör AB är ett väletablerat rörinstallationsföretag, grundat 1932, som idag sysselsätter drygt 20 anställda och med en årsomsättning på 35-40 miljoner Holmströms har genom åren varit en tongivande entreprenör i regionen och är kända för hög kvalitet och serviceanda med många trogna och duktiga medarbetare.

Affärsidé
Holmströms skall leverera kvalitativa installationslösningar med hög servicegrad och som motsvarar kundernas behov av effektiva och miljövänliga lösningar.

Entreprenad
Holmströms utför såväl totalentreprenader som utförande entreprenader, tonvikten ligger på totalentreprenad där vi genom vår egen konstruktionsavdelning kan till våra kunder leverera ändamålsenliga och kostnadseffektiva anläggningar. Våra yrkesskickliga montörer ser till att slutprodukten får en hög finish, och att det blir rätt från början.

Kontakta oss - 042-296585

 
 

Service
Vår serviceavdelning utför all traditionell vs-service samt utför mindre ny- och ombyggnader. Våra servicebilar är välutrustade och kan snabbt och effektivt utföra akuta arbeten

 
 

Konstruktion
Vi har egen konstruktionsavdelning med breda och praktiska kunskaper från alla typer av objekt. Vi följer den tekniska utvecklingen noga och håller alla tekniska och praktiska kunskaper aktuella. All projektering sker med datorstöd CAD.

 
 

Kvalitetssäkring
Vi kvalitetsäkrar samtliga entreprenadarbeten i enlighet med SS-EN 9001 och bransch- standard från VVS-I (VVS-Installatörerna)

 
 

Miljöpolicy
Vi har som miljöpolicy att verka för att livsmiljön sätts i centrum. Vi skall sträva efter att bevara naturen genom att medverka till hushållning med resurser och vid val av material och produkter.

 
     
     
Startsida Företagspresentation Referenser